تماس با ما: 02632523891    ایمیل: info@davadoon.com

تابلو قیمت ها

پنل طلایی

پیشنهاد ویژه

4,000 تومان
 • فاصله زمانی 360 روزها
 • تعداد آگهی ها 50 آگهی ها
 • آنالیز سئو
 • بهبود عملکرد
 • برنامه بازاریابی
 • پشتیبانی 24/7

پنل نقره ای

مشاغل بزرگ

20 تومان
 • فاصله زمانی 180 روزها
 • تعداد آگهی ها 20 آگهی ها
 • آنالیز سئو
 • بهبود عملکرد
 • برنامه بازاریابی
 • پشتیبانی 24/7

پنل برنز

مشاغل کوچک

10 تومان
 • فاصله زمانی 14 روزها
 • تعداد آگهی ها 5 آگهی ها
 • آنالیز سئو
 • بهبود عملکرد
 • برنامه بازاریابی
 • پشتیبانی 24/7