امکانات

  • فروشی

توضیحات

گوماژ لایه بردار تمشک پایو با دو عامل لایه بردار به پاکسازی و از بین برنده آلودگی ها و چربی های پوست می پردازد:

1- لایه بردار آنزیمی( شیمیایی): این لایه برداری توسط دانه های تمشک صورت می گیرد.

2- لایه بردار مکانیکی (فیزیکی): این لایه برداری توسط دو ترکیب هسته تمشک و ژل ملتینگ صورت می گیرد

تماس

تلفن

توجه

برای مشاهده شماره باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود